Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
×

Cảnh báo

JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 536
 • ID: 7
 • Order: 7
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by:
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Tên đăng nhập:
 • Mã cán bộ: 0803-07
 • Danh xưng: ThS.
 • Họ: Trần
 • Đệm: Mai
 • Tên: Hương
 • Điện thoại: (090) 462-9269
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày sinh: 0000-00-00
 • Ghi chú: