Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 504
 • Order: 110
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Nguyễn Thị Phấn
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1321050191
 • Danh xưng:
 • Họ: Nguyễn
 • Đệm: Phi
 • Tên: Thiên
 • Điện thoại: 0983317995
 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 2028-10-15
 • Ghi chú: