Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 500
 • Order: 106
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Nguyễn Thị Phấn
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1321050074
 • Danh xưng:
 • Họ: Vũ
 • Đệm: Sỹ
 • Tên: Hiệp
 • Điện thoại: 01656846391
 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 2014-04-18
 • Ghi chú: