Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 485
 • Order: 91
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Nguyễn Thị Phấn
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1421050652
 • Danh xưng:
 • Họ: Trần
 • Đệm: Song
 • Tên: Toàn
 • Điện thoại: 01686664646
 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 2028-11-15
 • Ghi chú: