Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 479
 • Order: 85
 • State: -2
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Administrator
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1321050048
 • Danh xưng:
 • Họ: Nguyễn
 • Đệm: Thùy
 • Tên: Dương
 • Điện thoại: 01677485059
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày sinh: 1995-11-27
 • Ghi chú: duongvit95@gmail.com