Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 477
 • Order: 83
 • State: -2
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Administrator
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1321050122
 • Danh xưng:
 • Họ: Nguyễn
 • Đệm: Văn
 • Tên: Long
 • Điện thoại: 0986944607
 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 1995-02-22
 • Ghi chú: sirlongmu@gmail.com