Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 476
 • Order: 82
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Administrator
 • Bộ môn: Tin học trắc địa
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58
 • Tên đăng nhập:
 • Mã sinh viên: 1321050549
 • Danh xưng:
 • Họ: Trần
 • Đệm: Hữu
 • Tên: Hiệu
 • Điện thoại: 01254227732
 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 1995-05-26
 • Ghi chú: hieuhuy1995@gmail.com