Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 470
 • Order: 468
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Nguyễn Thị Phấn
 • Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Minh Khai- thành phố Hà Giang- tỉnh Hà Giang
 • Mục tiêu:
 • Tóm tắt:
 • Sinh viên thực hiện: Toàn
 • Người hướng dẫn: Thùy
 • Người đọc chấm:
 • Nhóm: 0
 • Nơi thực tập:
 • Yêu cầu:
 • Ghi chú:
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58