Bộ môn Tin học trắc địa
Hotline:
0983 448 779
 • ID: 461
 • Order: 459
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created by: Administrator
 • Đề tài: Xây dựng công cụ tạo các mô hình thực thể dữ liệu từ cơ sở dữ liệu có sẵn
 • Mục tiêu: Mục tiêu của đồ án là xây dựng một công cụ tạo mô hình thực thể dữ liệu từ CSDL có sẵn. Lập trình viên sẽ chọn CSDL đã có để xây dựng mô hình mà đối tượng dữ liệu có trong CSDL. Kết quả là các model class phục vụ cho việc viết mã phần mềm.
 • Tóm tắt: Khảo sát chức năng Entity Data Model Wizard trong Microsoft Visual Studio 2013, sau đó sẽ phân tích và thiết kế hệ thống xây dựng công cụ đặt tên là Model Generator. Cuối cùng là thực nghiệm tạo model class sử dụng công cụ Model Generator và đánh giá so sánh với chức năng Entity Data Model Wizard trong Microsoft Visual Studio 2013
 • Sinh viên thực hiện: Thúy
 • Người hướng dẫn: Chuyên
 • Người đọc chấm:
 • Nhóm: 0
 • Nơi thực tập:
 • Yêu cầu:
 • Ghi chú:
 • Khóa đào tạo: DCCTTD58